Dr. Fatih Kalkınç ile Okul Evde Başlar

"e-beveyn" sistemi

E-beveyn Sistemi Nedir?

Okumak öğrenmenin en iyi yöntemlerinden biridir. Fakat dijitalleşme ile birlikte içerik tüketim alışkanlıkları da hızla değişen günümüz insanlarının çoğu ya okumaya vakit bulamıyor ya da gerek duymuyor. Videokasetlerle başlayan bu süreç internetle yeni bir boyut kazanmıştır.

Açık ve uzaktan eğitimin yaygınlığının artmasıyla, e-öğrenme süreçlerinde video kullanımı, üzerinde durulması gereken önemli konular arasında yerini almıştır. Şu an Youtube ’da yaklaşık 10 milyondan fazla eğitim etiketli video bulunmaktadır. Bu da çok çeşitli ve büyük bir eğitim potansiyelinin yeni bir kaynak olabileceği anlamına geliyor.

Bu projede ise video eğitim uygulama alanı olarak, ailenin çocuğun gelişimini desteklemedeki yeri, anne-babaların çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda eğitim programları ile desteklenmesinin gerekliliği ve Anne-Baba eğitiminin etkili yollarla ebeveynlere sunulması hedeflenmiştir. Çocuk eğitiminde öncelikle ebeveynlerin eğitilmesi gerektiği amaçlanmıştır.

Okul Evde Başlar ‘e-beveyn’ Sistemi Türkiye’de aile ve çocuk psikolojisi alanında ebeveynlere yönelik olarak geliştirilmiştir.

Yöntem

Okul Evde Başlar ‘e-beveyn’ Sistemi bütün dünyada homeschooling olarak bilinen Türkçe’ye “Evde Okul” olarak çevrilen bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde anne-baba istediği yerde kendi hızında öğrenebilir ve kendini geliştirebilir.

Bu yöntem bilgisayar, cep telefonu veya tablet ile 7/ 24 sisteme bağlanarak kullanılan, online bir eğitim sistemidir. Şu an Amerika, Kanada, Fransa, Almanya, Belçika, İngiltere, Danimarka gibi dünyanın pek çok ülkesinde homeschooling uygulanmaktadır ve oldukça köklü bir geçmişe sahiptir. Sadece Amerika’da yaklaşık 2 milyon kişi bu yöntem ile ders almaktadır.

Kazanım Hedefleri

 • Aile bireylerinin yaşantılarını geliştirip zenginleştirmek,
 • Ailelerin değerlerini geliştirecek, iletişim becerisi kazandırarak, ailenin geleceğine yatırım yapmaya yardımcı olmak,
 • Sahip olunan bireysel ve çevresel kaynakları fark edip bunları aktif olarak kullanmak,
 • Hangi yaş döneminde nasıl anne–baba olunması konusunda kolay bir şekilde karar verip harekete geçmek,
 • Problemleri önlemek ve oluşmuş problemlere de çözüm üretmem,
 • Çocukların motor, duygusal, sosyal, dilsel ve zihinsel gelişimlerini destekleyebilmek,
 • Temel bilinçlerin kökten kazanımı konusunda detaylı bilgi sahibi olmak,
 • Beklenen gelişim seyri dışında oluşabilecek durumları gözden kaçırmamak,
 • Çocukların gelişimlerine olanak sağlayacak yönde düşüncelerini, duygularını ve hareketlerini kontrol etmede yardımcı olabilmek,
 • Etkili yaşam becerileri geliştirerek beklenen ve beklenmeyen olaylar karşısında dayanıklılığınızı koruyabilmek,
 • Çocuk ile iletişim konusunda zorlanma durumları ile baş etme becerisi kazanmayı sağlayarak çocuk ile sağlıklı iletişime geçmek,
 • Çocuklarda davranış ve gelişim problemlerini kontrol altına alarak (anne-baba) yetkinliğini arttırmak,
 • Cezalandırıcı ve zorlayıcı ebeveyn tutumlarını azaltıp, ebeveynlik konusunda iletişim geliştirmek,
 • Çocukların okul deneyimlerini geliştirecek bilgi ve becerilere sahip olmak,
 • Korku, kaygı, öfke ve endişe gibi duygu durumlarında doğru ebeveyn rolü üstlenmek,
 • Üstün yetenek ve zekâ kavramlarını ayırmak,
 • Üstün yetenekli çocukların genel özelliklerini ve ihtiyaçlarını fark edebilmek,
 • Üstün yetenekli çocukların eğitimleri ile eğitim kurumlarında dikkate alınması gereken hususlar hakkında bilgi edinmek,
 • Çocukların yaşam boyu değişen rollerine ve gelişim dönemlerine uyum sağlamanıza,
 • Sağlıklı ve sağlam ilişkiler ile mutlu aile hayatının temelini oluşturabilmek,
 • Mutlu çocuk yetiştirmenin temelden nasıl olacağını keşfederek, mutlu ve başarılı çocuk yetiştirmek için yapılması gerekenlere cevap niteliğinde olacaktır.
Bir Akademi Bilsem yayınıdır...
iyzico, visa, visa electron, mastercard, maestro, american express, troy